Als organisatie staat u midden

in de samenleving

COMMUNICATIE-ADVISEUR EN TEKSTSCHRIJVER

Meer dan ooit staan organisaties en bedrijven midden in de samenleving. Burgers zijn tegenwoordig goed geïnformeerd en
kritisch. Of ze denken goed geïnformeerd te zijn. Voor organisaties wordt maatschappelijke communicatie daarom steeds belangrijker. Met een goede uitleg en een open dialoog is veel resultaat te boeken.

Verbinder
Als strategisch en maatschappelijke communicatieadviseur kan ik uw organisatie ondersteunen in de dialoog met de
samenleving, stakeholders, maatschappelijke groeperingen, beleidsmakers en politici. Naast adviseur ben ik een ervaren
tekstschrijver, dus kan ik u ook helpen met de praktische uitvoering van de communicatie.