Communicatie is een beetje

als lopen over een gletsjer

Communicatie, een mooi vak

Communicatie een mooi vak, waar je veel mee kan bereiken. Het kan kennis vergroten, mensen bij elkaar brengen, positief
gedrag bevorderen, dialoog op gang brengen en samenwerking stimuleren. Daar speel ik graag een rol in.

Aan maatschappelijke communicatie gaan strategische keuzes vooraf: je maakt als organisatie de keuze hoe je door je
omgeving gezien wil worden en hoe je dit met behulp van communicatie wil bereiken. Of je wil een bepaalde doelgroep
bewegen tot bewustwording of gedragsverandering.

Uitdaging
Het communiceren met een groep mensen is een uitdaging op zich. Dat komt vooral doordat je er meestal niet bij bent als
de ontvanger je boodschap tot zich neemt. De plaats, het tijdstip, de opvattingen van de ontvanger en de inhoud van je
boodschap bepalen samen hoe de ontvanger je boodschap interpreteert. En hoe hij of zij het doorvertelt aan anderen.

De juiste deskundigheid
De toon en inhoud van je boodschap luisteren dus nauw. Zo ook de timing, keuze van doelgroep en het ingezette medium.
Het is belangrijk om je boodschap, in woord en beeld, begrijpelijk en eenduidig te maken. Dat is niet altijd eenvoudig. Vaak
niet zelfs. Communicatie, zeker met groepen, is een beetje als lopen over een gletsjer: het vraagt deskundigheid om dit
veilig te kunnen doen.

Die deskundigheid heb ik in huis. Een keer samen brainstormen over uw communicatie? Ik kom graag en vrijblijvend
naar u toe.