Een boek:

iets maken wat blijvend is

In 2017 heb ik samen met deskundige hersenletsel Hans van Dam een boek geschreven over leven met een nietaangeboren
hersenletsel (NAH). De titel luidt ‘Een lepel in de soep - Verhalen en uitleg over niet-aangeboren hersenletsel’.
Begin 2020 beleefde dit boek zijn tweede druk.

Het boek bestaat uit interviews met mensen met NAH, waarbij we steeds één specifiek probleem uitlichten dat voor die
persoon op de voorgrond treedt. Na ieder interview volgt uitleg van Hans van Dam. Naast alle interviews heb ik de totale
redactie van het boek gedaan.

Het mooie van het schrijven van een boek is dat je iets maakt wat blijvend is, anders dan de periodieken die een meer
‘tijdelijk’ bestaan hebben. Het boek heeft goede recensies gekregen en op de tweede druk prijkt een aanbeveling van hersenwetenschapper
Dick Swaab.

Het boek is hier te bestellen bij bol.com.